Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

22.09.2016 - Radionica za učenike - priprema za Festival OIE

U sklopu projekta „Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola u BiH 2016“, kojeg podržava Ambasada SAD u BiH, a provodi Udruženje za razvoj NERDA, danas je u prostorijama Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli održana prva radionica za učenike srednji škola učesnica u projektu. Cilj radionice je bio priprema učenika za osmišljavanje radova sa kojima će se predstaviti i natjecati na Festivalu obnovljivih izvora energije, ali ujedno i umrežavanje učenika iz škola iz različitih gradova SI BiH. Predavači iz Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli su prezentirali primjenu mikroračunarske tehnologije u LED tehnologiji, kao i praktične primjere radova iz obnovljivih izvora energije. Uslijediće još 5 radionica u svakoj od škola učesnica, a potom i sam Festival početkom decembra 2016.
Placeholder image

20.09.2016 - Predstavljanje modela saradnje MSP-a i Općina u oblasti upravljanja rizicima u slučajevima katastrofa

NERDA je danas javnosti predstavila model saradnje malih i srednjih poduzeća i Općina/Opština u oblasti upravljanja rizicima u slučajevima katastrofa (DRR/DRM) u 4 odabrane općine. U okviru MarketMakers projekta na kojem je NERDA jedan od saradnika, realizovane su aktivnosti vezane za infrastrukturne radove zaštite/prevencije od poplava kao i aktivnosti jačanja svijesti o upravljanju rizicima u slučajevima katastrofa. Relizovanim aktivnostima doprinijjelo se očuvanju 1464 radna mjesta u 70 firmi koje su smještene u zonama intervencija. Također, doprinijjelo se otvaranju novih 77 radnih mjesta, a firme su realizovale preko 10 miliona KM novih investicija kao odgovor na sigurnije poslovno okruženje. Aktivnosti su podržane od strane Vlade Švicarske.
Placeholder image

09.09.2016 - Prva radionica za profesore

U okviru projekta „Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola u BiH 2016“, kojeg podržava Ambasada SAD u BiH, a provodi Udruženje za razvoj NERDA, danas je organizirana prva radionica za profesore. Naime, šest škola učesnica u projektu je kandidovalo profesore koji će biti mentori učenicima u pripremi i učešću u Festivalu OIE. Današnja radionica je održana u kabinetu Mješovite srednje elektrotehničke škole u Tuzli. Profesori tuzlanske škole su kolegama prenijeli svoje iskustvo u radu sa učenicima na pripremi radova za izalaganje i natjecanje na Festivalu. Nakone ove, uslijediće i serija radionica za učenike.
Placeholder image

30.08.2016 - Završna konferencija projekta BESt4SMEs

Danas je u Tuzli održana završna konferencija projekta BESt4SMEs i predstavljeni su najznačajniji rezultati postignuti u protekle dvije godine kao što su: unapređenje fizičke poslovne infrastrukture, poboljšanje usluga za nova i postojeća preduzeća, razvijanje poslovnih vještina potencijalnih poduzetnika, razmjena pozitivnih iskustava i primjera dobre prakse u lokalnom ekonomskom razvoju te promocija poduzetništva uopšte. Prostorni kapaciteti BIT Centra u Tuzli su prošireni čime je omogućeno otvaranje novih firmi i preko 30 novih radnih mjesta u BIT Centru Tuzla. Sedam novih kompanija je počelo svoje poslovanje u novim Centrima za podršku poduzetništvu s inkubacionim kapacitetima u Srebreniku i Kalesiji. Projekat je finansirala EU, a provodila NERDA s partnerima: Gradom Tuzla, Općinama Srebrenik, Kalesija te BIT Centrom Tuzla.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image