Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

21.12.2016 - NERDA učestvovala u BFC verifikaciji Grada Leskovca

Predstavnica NERDA-e je kao član Regionalne verifikacione komisije za Program BFC SEE (certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem) 21.12.2016. bila u posjeti Gradu Leskovcu, Srbija. Budući da je Grad Leskovac u procesu re-certifikacije zakazana je verifikaciona provjera koja je obavljena uz prisustvo velikog broja predstavnika Gradskih uprava, ALER-a, članova Savjeta za razvoja Grada, kao i privrednika.
Placeholder image

20.12.2016 - Sastanka projektnog tima Festivala OIE

Danas je u prostorijama NERDA-e održan treći sastanak projektnog tima u sklopu projekta "Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola BiH 2016", kojeg podržava Ambasada SAD-a u BiH. Pored predstavnika NERDA-e sastanku su prisustvovali predstavnici škola učesnica u projektu, a zajednički su rezimirane aktivnosti realizovane u 2016. godini, te se vodila o diskusija o nastavku aktivnosti i saradnje u 2017.
Placeholder image

19.12.2016 - NERDA obavila nadzornu posjetu Općini Tešanj u BFC SEE Programu

Budući da je NERDA članica Mreže za povoljno poslovno okruženje FBiH, koja je dio Regionalnog programa certificiranja općina/gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE, dana 19.12.2016. predstavnice NERDA-e kao certificirani verifikator u Programu je obavila nadzornu posjetu Općini Tešanj. Općina Tešanj je prije godinu dana ispunila uvjete za sticanje BFC standarda i ovo je bila redovna nadzorna posjeta koja za svrhu ima praćenje rada Općine u pravcu održavanja nivoa pružanja usluga privrednicima i ulagačima prema uvjetima BFC standarda.
Placeholder image

15.12.2016 - Predstavljanje projekata u oblasti Upravljanja rizicima u slučajevima katastrofe

U organizaciji NERDA-e danas je održana finalna radionica na temu Upravljanje rizicima u slučajevima katastrofe. Na radionici je 7 odabranih Općina prezentiralo prijedloge projekata koje su pripremile u saradnji sa NERDA-om, a koji se odnose na smanjenje rizika i prevencije od poplava, kao i zaštite poslovnih subjekata u svojim općinama. Također, učesnici radionice (predstavnici relevantnih općinskih odjela kao i saradnici na projektu) su imali priliku razgovarati o prevenciji rizika te razmijenili iskustava sa predstavnicima Općina koje su svoje projektne ideje realizovali u 2015. godini. Ovu aktivnost podržava Vlada Švicarske.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image