Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

17.10.2016 - NERDA na Studentskom sajmu u Tuzli

Udruženje za razvoj NERDA je danas uzelo učešće u Studentskom sajmu, kojeg su organizirali International Student Club Tuzla i Erasmus Students Network (ESN) BiH. Sajam je upriličen u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i cilju mu je da studenti na jednom mjestu dobiju informacije o radu NVO sektora u kojem i sami mogu dalje da se razvijaju kroz volonterski rad. Udruženje za razvoj NERDA je predstavilo svoje projekte i aktivnosti, te je kroz edukativne brošure studentima i drugim posjetiocima Sajma približen rad NERDA-e.
Placeholder image

13.10.2016 - Posjeta Ugljeviku u sklopu projekta "Festival OIE"

Učenici i profesori iz šest škola učesnica u projektu "Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola BiH 2016", kao i predstavnici NERDA-e su danas boravili u posjeti Ugljeviku, gdje je Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik bio domaćin posjete. Grupa je posjetila Termoelektranu Ugljevik gdje je upriličen obilazak solarne elektrane, što je učenicima bilo izuzetno korisno. Potom je u prostorijama Škole domaćina nastavljeno sa još jednom radionicom za učenike, gdje su im predstavljeni načini izrade praktičnih radova za učešće u Festivalu OIE.
Placeholder image

13.10.2016 - NERDA na Sajmu znanja o smanjenju rizika od katastrofa

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, UNDP u BiH je u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, a uz podršku Ambasade Švicarske, organizovao Sajam znanja o smanjenju rizika od katastrofa pod sloganom "Znanje nas štiti!". Sajam je organiziran u Sarajevu, a bio je prilika da se predstave publikacije i edukativni materijali o DRR-u koje su izrađivali učesnici Sajma u svojim aktivnostima i projektima. Udruženje za razvoj NERDA je uzelo učešće u Sajmu predstavivši aktivnosti koje su realizovane u oblasti Upravljanja rizicima u slučajevima katastrofa i prmovišući Infografiku – zašto investiranje u DRM infrastrukturu ima smisla za poslovanje.
Placeholder image

11.10.2016 - AHK Konferencija "Aktuelni izazovi za lokalnu privredu"

U Tuzli su danas održani Privredni razgovori u tuzlanskoj regiji - Aktuelni izazovi za lokalnu privredu u organizaciji AHK Predstavništva njemačke privrede u BiH, sa ciljem promocije privrednih potencijala regije i povećanja trgovinske razmjene s Njemačkom. Teme susreta su bile: izazovi u pronalasku kvalifikovane radne snage, odgovori na zahtjevno međunarodno tržište, preporuke za poboljšanje konkurentnosti sa osvrtom na njemačka iskustva. Direktor NERDA-e predstavio je privredne potencijale SI BiH ističući metaloprerađivačku, prehrambenu, drvnoprerađivačku te industriju plastike. Naglašeni su i potencijali drugih sektora kao što su IT, industrija obuće i tekstila te turizma koji bilježe oporavak i rast. Na ovom događaju su pored predstavnika AHK, učestvovali i predstavnici Ambasade Njemačke, udruženja Wirtschaftsverein BiH, Vlade TK, Privredne komore i Grada Tuzla, kao i brojni privrednici.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image