Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

27.04.2017 - NERDA domaćin sjednice Udruženja OIE

Udruženje za razvoj NERDA je danas bilo domaćin sjednice Udruženja/Udruge za obnovljive izvore energije, koja djeluje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici je bilo govora o primjeni Zakona o energijskoj efikasnosti/učinkovitosti u Federaciji BiH, radu na izradi okvirne energetske strategije BiH, kao i drugim aktivnostima u sektoru. NERDA je ujedno najavila i treći Regionalni energetski forum koji se doržava u Tuzli 24. i 25. maja ove godine.
Placeholder image

13.04.2017 - Premijer Tuzlanskog kantona i Ministri u posjeti NERDA-i

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena Premijerom, Begom Gutićem, posjetila je danas Udruženje za razvoj NERDA. U pratnji Premijera Gutića su bili i Ministar finansija i Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom su predstavljeni projekti koje je NERDA realizirala u prethodoj godini na području Tuzlanskog kantona, a koji su primarno bili fokusirani na podršku razvoju poduzetništva, ali i na upravljanje rizicima u slučajevima katastrofa. Premijer i Ministri su iskazali zadovoljstvo sa ostvarnim rezultatima, kao i sa dugogodišnjom saradnjom sa NERDA-om. Usaglašeni su načini za unapređenje saradnje u narednom periodu, kao i nove zajedničke inicijative usmjerene ka malim i srednjim preduzećima i otvaranju novih radnih mjesta.
Placeholder image

12.04.2017 - Posjeta Ambasadora Lars-Gunnar Wigemarka Tuzli

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, danas je posjetio BIT Centar u Tuzli. Ambasador je posjetio BIT Centar 4 koji je obnovljen i opremljen u okviru EU projekta BESt4SMEs, koji je implementirala NERDA u saradnji sa JP BIT Centar, Gradom Tuzla i Općinama Srebrenik i Kalesija. Pored toga, predstavljeni su i drugi značajni rezultati projekta i obavljeni razgovori s mladim poduzetnicima i zaposlenicima IT kompanija o preprekama s kojima se suočavaju u njihovom poslovanju u BiH.
Placeholder image

31.03.2017 - Održana redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA je danas u Tuzli održao svoju 55. redovnu sjednicu. Upravni odbor je informisan o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora. Pored tog, Upravni odbor je usvojio izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Udruženja za prethodnu godinu.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image