Aktuelni projekti

Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)

Projekat finansira

Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada.

Nositelj projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Partneri

Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i preduzeća: NEXUS BH d.o.o., SKELE KOMERC d.o.o. i PRIMA VIP d.o.o.

Ukupan budžet projekta

171.120,82 EUR; Iznos EU granta: 153.909,82 EUR;
Sufinansiranje Općine Orašje i Službe za upošljavanje Županije Posavske: 17.211,00 EUR

Trajanje projekta

od 19.06.2017. do 18.08.2018. (14 mjeseci)

Lokacija implementacije projekta

Općina Orašje i Županija Posavska

Planirane aktivnosti

1. Upravljanje projektom
2. Selekcija neuposlenih osoba za program stručnog osposobljavanja
3. Izvođenje programa obuke u cilju stručnog osposobljavanja neuposlenih osoba i nabavka opreme za školu
4. Upošljavanje krajnjih korisnika u firmama
5. Izrada Analize tržišta rada na prostoru Županije Posavske
6. Organizacija studijske posjete
7. Promotivna kampanja projekta

Očekivani rezultati

- Osnažen funkcionalan mehanizam partnerstva za upošljavanje u Općini Orašje
- Najmanje 40 neuposlenih osoba osposobljeno za rad na poslovima mesar (30), stolar (5) i CNC operater (5)
- Unaprijeđeni kapaciteti Srednje strukovne škole u Orašju za izvođenje obuke putem nabavke opreme
- Izrađena analiza potreba tržišta rada na prostoru Županije Posavske sa preporukama za unapređenje upisne politike u ŽP
- Najmanje 30 novootvorenih radnih mjesta u 3 poduzeća u Orašju
- Unaprijeđeni kapaciteti i znanja članova LPZ-a kroz studijsku posjetu
- Provedena promotivna kampanja projekta

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

„Market Makers“ Bosna i Hercegovina

Intervencije Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) iz oblasti zapošljavanja mladih su do sada bile usmjerene na ponudu na tržištu rada u Bosni i Hercegovini (povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi) i usklađivanje između ponude i potražnje (uglavnom kroz jačanje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje). Jasno je, međutim, da se na smanjenje stope nezaposlenosti mladih u BiH može učinkovito i održivo uticati samo ako se stvore potrebni preduslovi za povećanje broja novih radnih mjesta. Glavni cilj „Making Markets Work for the New Generation“ (MMW4NG, “Stvaranje tržišta koje radi u korist nove generacije”) programa je da se promovira stvaranje adekvatnih mogućnosti za zapošljavanje mladih žena i muškaraca u BiH. Uruženje za razvoj NERDA je od 2013. angažovano kao ko-fasilitator u provedbi inicijative razvoja tržišta u sektoru proizvodnje i prerade hrane u sjeveroistočnoj BiH.

Regionalni Garantni fond za mala i srednja preduzeća

Budući da je analiza privrednih kretanja u sektoru malih i srednjih preduzeća ukazala na postojanje ozbiljnih prepreka u procesu investiranja u proizvodne procese, NERDA je u martu 2008. godine uspostavila Garanti fond za mala i srednja preduzeća. Udruženje za razvoj NERDA je u partnerstvu sa Volksbank BH, Tuzla za mala i srednja preduzeća obezbijedila atraktivnu kamatnu stopu od 6.99 %, dok je multiplikator za uložena sredstva 3.0. Ukupna vrijednost deponovanih sredstava je 848.250 KM, dok je trenutni potencijal Fonda 2.544.750 KM.

Za više informacija o Garantnom fondu kontaktirajte:
Gdin. Jasenko Omerćehajić, administrator Garantnog fonda
Tel: +387 35 274 385
E-mail: gf@nerda.ba


implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image