O nama

Područje djelovanja

Osoblje

upravljačka struktura

Partneri

Područje djelovanja

Udruženje za razvoj NERDA registrovano je pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. Prema Statutu NERDA-e, programski ciljevi Udruženja su unapređenje procesa ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine te stvaranje preduvjeta za integraciju BiH u EU.

Ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja su:

 • učešće u implementaciji procesa strateškog upravljanja razvoja BiH
 • pronalaženje ravnoteže između razvojnih mjera i potencijala
 • učešće u kreiranju uslova za razvoj, ekonomski rast i jačanje konkurentne sposobnosti
 • angažovanje u kreiranju instrumenata privrednog razvoja
 • angažovanje u identifikaciji i implementaciji razvojnih projekata
 • uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora (PPP), mobilizacija aktera i kapaciteta BiH, razvoj svijesti i promjena mentaliteta
 • omogućavanje građanima učešća u procesu strateškog upravljanja razvojem
 • podržavanje lokalnih inicijativa koje pospješuju zapošljavanje, privatnu inicijativu i preduzetništvo, pružanjem podrške razvoju malih i srednjih preduzeća
 • angažovanje u razvoju ljudskih potencijala na prostoru BiH
 • angažovanje na ekonomskoj saradnji sa drugim europskim regionima
 • promocija mogućnosti investiranja u BiH i učestvovanje u unaprijeđenju poslovnih odnosa između BiH i drugih europskih zemalja
 • podrška ekonomiji, razvoju malih i srednjih preduzeća i poduzetnika na području BiH, posebno putem davanja garancija koje će omogućiti poslovnim subjektima da dobiju finansijska sredstva od banaka i mikrokreditnih institucija
 • NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a u okviru transnacionalnih i prekograničnih projekata sa susjednim državama, ima ulogu voditelja razvojnih projekata za cijelo područje Bosne i Hercegovine.

  NERDA svoje ciljeve i djelatnosti ostvaruje identifikacijom razvojnih projektnih inicijativa zajedno s partnerima, realizacijom projekata za koje obezbjeđuje sredstva međunarodnih donatorskih organizacija i bh. institucija, te pružanjem usluga klijentima.

  Područje Djelovanja

  Upravljačka Struktura

  Partneri

  Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

  KONTAKTI

  Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 35 369 900
  Fax: +387 35 369 903
  E-mail: nerda@nerda.ba

  © Copyright NERDA 2016
  Placeholder imagePlaceholder image