Garantni fond

Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA u saradnji sa Sberbank BH d.d.

Korisnici kredita

Mala i srednja preduzeća i samostalni poduzetnici koji imaju sjedište na području ekonomske regije sjeveroistočna BiH kojima je potrebno finansiranje za slijedeće namjene:
Proizvodnja - Kvalifikovane usluge - Obrtništvo - Aktivnosti vezane za izvoz ili zamjenu uvoza - Inovativne aktivnosti i high tech
Krediti se ne odobravaju za:
Trgovinu - Ulaganje u kockarnice i igre na sreću

Iznos kredita

Od 5.000,00 KM do 200.000,00 KM

Rok otplate

Do 5 godina (60 mjeseci) uz mogući grace period do 6 mjesec

Kamatna stopa

6,29 % p.a. varijabilna

Naknada za obradu kredita

0,5 % jednokratno, min. 100,00 KM – naknada banke
1,0 % jednokratno, min. 100,00 KM – naknada NERDA-e

Otplata

U jednakim mjesečnim ratama

Instrumenti osiguranja

Žiranti, hipoteka, zalog pokretne imovine (zavisno od finansijske stabilnosti firme)

Struktura finansiranja

Najviše 70% kredita za obrtna sredstva, najmanje 30% za investicije

Kontakt osoba:
Jasenko Omerćehajić
e-mail: gf@nerda.ba

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image