O nama

Partneri Udruženja za razvoj NERDA

Pored izuzetno dobre saradnje sa 34 jedince lokalne samouprave u SI BiH i Vladom Brčko distrikta BiH, kao i sa Vladama Tuzlanskog kantona i Posavske županije, Udruženje za razvoj NERDA je uspostavilo i svakodnevno unapređuje saradnju s brojnim drugim organizacijama.
Među njima svakako ističemo one sa kojima NERDA ima potpisane sporazume o saradnji, ali i druge organizacije koje su pokazale svoju spremnost na partnerski odnos u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva ekonomskog razvoja. To su prije svega razvojne agencije i slične razvojne institucije u BiH i regionu Zapadnog Balkana, potom brojna udruženja i preduzeća.

Partneri sa kojima surađujemo su:

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image