Publikacije

Kroz projekte i redovne aktivnosti Udruženja, NERDA je izradila i publikovala mnoštvo korisnih brošura, studija, analiza, letaka i dr. materijala koji su uglavnom bili fokusirani na oblast poduzetništva i prioritetnih industrijskih sektora, kao i na oblast zaštite okoliša, korištenja obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, i sl.

Aktuelne publikacije

REPCONS 2.0 - Platforma za dijalog eksperata

ZELENI PLAN – ZLATNA PRILIKA ZA OPORAVAK EKONOMIJA
OD POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19 (pdf 606 kb)

Energetska tranzicija u Bosni i Hercegovini

Analiza stanja, prilika i izazova (pdf 844 kb)

Analiza barijera i prijedlog mjera za ubrzani razvoj obnovljivih izvora električne energije
Dio I - Politički aspekti tranzicije (pdf 3074 kb)
Dio II – Tehnički, administrativni i ekonomski aspekti tranzicije (pdf 1533 kb)

Publikacije u WeBET Projektu

Myths and facts about deploying renewables in the power systems of Southeast Europe (pdf 4590 kb)
Executive Summary - Agora Energiewende Derisking Study for SE Europe (pdf 58 kb)

Prezentacije sa Regionalnog energetskog foruma REF 2018

Sesija 1 - Izrada NECP u BiH - Admir Softić (pdf 893 kb)
Sesija 1 - Primjena UEnZ u kontekstu UNFCCC - Branislava Kovačević (pdf 2820 kb)
Sesija 1 - Hrvatska – predvodnica ili slijednica na putu prema +2(1,5)C? - Slavko Krajcar (pdf 46.132 kb)
Sesija 1 - ETS - Europska shema trgovanja emisijama CO2 - Nenad Debrecin (pdf 11.641 kb)
Sesija 2 - Integracija varijabilnih obnovljivih izvora - Ranko Goić (pdf 2379 kb)
Sesija 2 - Integracija VE u EES BiH - Ivan_Galić i Ivan_Šimić (pdf 1634 kb)
Sesija 2 - Kogeneracija na biomasu - Aleksandar Kovačević (pdf 699 kb)
Sesija 2 - Tržište el. energije u JI Evropi - Dejan Stojčevski (pdf 3400 kb)

Analiza tržišta rada Županije Posavske

Analiza tržišta rada Županije Posavske sa preporukama za unapređenje upisne politike (pdf 3040 kb)

Program urbanog partnerstva II

Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u gradu Tuzla (pdf 4854 kb)

Festival obnovljivih izvora energije

Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola u BiH (pdf 9915 kb)

DRM Studija

Poslovni slučaj za DRM (pdf 802 kb)

NERDA Lista referenci

lista referenci (pdf 768kb)

Projekat BESt4SMEs

Vodič za registrovanje poslovne djelatnosti - (pdf 2771 kb)
Poslovni inkubatori kao poticajni faktori razvoja poduzetnistva - prakticni vodic - (pdf 3906 kb)

Projekat ID:WOOD

Tematski Dosije br. 1 - Namještaj (pdf 779 kb)
Tematski Dosije br. 2 - Pilane (pdf 1700 kb)
Tematski Dosije br. 3 - Klasteri (pdf 823 kb)
Tematski Dosije br. 4 - Građevinarstvo (pdf 2052 kb)
Tematski Dosije br. 5 - Transnacionalna podrška (pdf 1338 kb)

Projekat L84

Izvještaj (pdf 768 kb)

MSP Barometar

Poslovni Barometar 2016 - Sektor drvoprerade (pdf 790 kb)
Poslovni Barometar 2016 - Sektor plastike i alata (pdf 700 kb)
Poslovni Barometar 2016 - Prehrambeni sektor (pdf 790 kb)
Poslovni Barometar 2016 - Sektor metaloprerade (pdf 694 kb)
Poslovni Barometar 2016 - Zbirni (pdf 624 kb)

BHS Voucher Scheme

BHS Voucher Scheme - Info (MS Word 65 kb)
- Updated list of accredited, available BSPs ( MS Excel 86 kb)
- Application forms for Audits (AD1) (MS Word 174 kb)
- Consultancy Assignments (AD3I) (MS Word 177 kb)
- Training Courses (AD6) (MS Word 173 kb)

Publikacije

Aktuelne

Arhiva

Galerija fotografija

Publikacije

Aktuelne

Arhiva

Galerija fotografija

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image